top of page

Een tijd geleden waren er 650.000 coöperanten die aandelen hebben gekocht van ARCOPAR. Daar de zaak nu een aantal jaren aansleept zijn een deel van de coöperanten overleden. Met hoeveel we precies over zijn is een raadsel en alleen ARCOPAR, die weigert dit bekend te maken of vrij te geven en BELFIUS weten dat exact.

In deze zaak spreken we vooral over de ARCOPAR rekeninghouders, er zijn ook ARCOFIN rekeninghouders en ARCOPLUS rekeninghouders, daarmee verwijs ik naar de pagina met de financiële constructie van                      .

Personen die aandelen geërfd hebben van hun ouders of relaties dienen die aandelen aan te geven in het nalatenschap en successierechten te betalen. Die wet is echter gewijzigd voor aandelen die geen waarde meer hebben zoals in deze gevallen. Wat niet meer als normaal is dat je niet belast wordt op waarde nul. Doch hebben een aantal mensen die successierechten ten onrechte betaald. Omdat er iemand niet op de hoogte was.

Men kan deze belasting terugvorderen door te schrijven naar FOD (financiën) en deze te vermelden als 'PRO MEMORIE' (PM).

Nieuwe aangiften vermelden dit best onmiddellijk om belastingen te vermijden op de 'ongekende waarde' van de effecten. Toelichting over effecten, alle bankartikelen die met beleggen te maken hebben of een financiële waarde vertegenwoordigen noemt men effecten.

Belfius is de officiële houder van de ARCO-rekeningen. Indien je dus de huidige toestand niet kent, ga dan met je ARCO-rekeningnummer naar een BELFIUS kantoor en vraag de laatste stand op. Indien je deze geërfd hebt, neem dan je bewijs van erfenis mee. Personen met een Belfius rekening kunnen dit online opvragen bij de menu beleggingen.

bottom of page