top of page

Toen in 2011 ARCOPAR in vereffening is gegaan wegens het faillissement van DEXIA hebben een aantal mensen een verzet tegen de gang van zaken aangetekend.

Ze hebben via FB 'ARCOPAR: geef ons beloofde geld terug' een open groep opgericht en de gedupeerden in deze groep verenigd om acties te organiseren. Deze acties hebben weinig succes gekend mede door de tegenwerking van de politici en de loze beloften van uit die hoek.

De organisatoren hebben in 2013 een VZW AAT, Arcopar Actie Team opgestart om te kunnen reageren tegen de onrechtvaardigheid van deze georganiseerde vereffening van ARCO-PAR.

Er was en is veel belangenvermenging tussen het ACW, nu Beweging.net, de CD&V topmensen, ARCOPAR, ARCOPLUS, ARCOFIN en DEXIA. Topfunctionarissen van ARCO-PAR zetelden in de bestuursraad van DEXIA en manipuleerden de gang van zaken. Alhoewel Francine Swiggers dit blijft ontkennen zijn er vaste bewijzen van deze beweringen. 

Daar Dexia een internationale instelling was met zowel nationale en internationale belangen hebben de overheden gekozen om deze instelling te redden met overheidsgeld. 

Achter de coulissen zijn er onderling afspraken gemaakt hoe zowel politieke partijen als andere instellingen hun voordeel gingen halen uit dit faillissement. 

Dit had tot gevolg dat de ARCO-spaarder of aandeelhouder in de kou werd gezet en zijn risicoloos spaargeld voor andere doelstellingen is gebruikt, hard om dat te bewijzen, zeker als de veroorzakers hun eigen ellende mogen vereffenen.

Om tegen dit onrecht te vechten is er dus een VZW opgericht om deze onrechtvaardigheid te bestrijden.

bottom of page