top of page

De VZW AAT (Arcopar Actie Team) heeft als doel:

  • Het volledig recupereren van de gelden die gespaard werden voor alle Arco-coöperanten à 100%, vermeerderd met de gecumuleerde intresten. Die investeringen werden gedaan door ongeveer 650.000 coöperanten, onder meerdere vormen, voornamelijk in Arcopar, voornamelijk via Bac, Bacob en Dexia, en voornamelijk tussen 1975 en 2008. De investeringen waren met kapitaalsgarantie, zoals aangegeven in het tijdschrift, de folders en aankondigingen van de groep ACW. 

  • De zaak Arco onder de publieke aandacht houden, door bewustmaking, door objectieve informatie te verzamelen en te verschaffen aan haar leden en aan alle geïnteresseerden. Hiervoor maken we onder andere gebruik van de website, facebook, nieuwsbrieven, persberichten of andere media.

  • Zoveel mogelijk gedupeerden te registreren, via de website, via facebook, of via eender welk medium, en hen de kans geven zich mee te groeperen, teneinde als vzw zwaarder te kunnen wegen wanneer we groeien als drukkingsgroep. We hopen dat we het opstarten van een nieuwe parlementaire onderzoekscommissie naar het Dexia faillissement kunnen bewerkstelligen.

  • Contacten te leggen met andere groepen of met derden, die werken rond het Arco-debacle, en met hen daarover in overleg te treden. Wanneer we ons kunnen terugvinden in het doel en de werkwijze van die andere groepen, willen we graag onze krachten bundelen om tot een oplossing te komen voor de getroffen bezitters van coöperatieve deelbewijzen.

 

       ** In 2018 zou je het laatst gekende bedrag van je rekening  * 1,42 hebben belegd.

dexia.png

Lees om te beleggen "zonder risico",  druk op DEXIA.

Artikel uit de media "De bittere deal rond DEXIA"

bottom of page