top of page

Er loopt nog steeds een petitie van de 'VZW AAT Arcoparactieteam' een tijdje geleden gestart op AVAAZ. We brengen deze terug onder de aandacht. Breng uw protest stem uit, laat van u horen !!!!!

AVAAZ is een organisatie waar burgers hun ongenoegen en proteststem kunnen op plaatsen.

Hier worden weldra brieven geplaatst die iedereen kan versturen of e-mailen of posten, naar zijn lokale besturen en of andere instellingen die betrokken zijn bij de grootste fraude- en bedrogaffaire in België.  Zodanig deze instellingen weten dat ze medeplichtig zijn aan het gedrag van hun koepel zolang ze daar geen afstand van doen. Wetende dat de Arco-gedupeerden niet zullen stoppen met protesteren en zich voorgenomen hebben zich zodanig te organiseren tot dat de daders ofwel hun verantwoordelijkheid nemen of justitie de bescherming opneemt voor zijn weerloze burgers.

De inmenging van de politiek in deze juridische procedures wordt niet op prijs gesteld evenmin als de valse beloften door de regeringspartijen en politici. 

De 800.000 bedrogen Arco-burgers zullen zich verenigen en de krachtmeting aangaan met deze betrokkenen.

bottom of page