arco bredog Swiggers
ZONDER RISICO6.jpg
ZONDER RISICO ARCO.jpg
ZONDER RISICO2.jpg
arco bedrog2.jpg
ZONDR RISICO11.jpg
ZONDER RISICO3.jpg
ZONDER RISICO5.jpg
arco bedrog1.jpg
ARCOAAND.jpg
ZONDER RISICO10.jpg
arcopar veilig.jpg
dexia geen verlies arco_bewerkt.jpg
leterme geen verlies arco.jpg
acw waarborg.jpg
acw ervven.jpg
investeren als een goede huisvader
Arcodevident1.png
Arcodevident2.png

Hoe dikwijls kan men het zeggen tegen de ARCO-spaarders dat hun belegging echt veilig is? Publiciteit gaat van veilig naar risicoloos naar kapitaalgarantie. Al de ARCO-publicaties staan er vol van en toch hebben 800.000 beleggers voor 1,5 miljard euro aan kapitaal verloren. Omdat men zegt dat deze ARCO-aandelen risico's inhouden al staat hier overal het tegenovergestelde. Ergens zit er dan groot bedrog in het spel en het komt niet van de ARCO-belegger en -spaarder. Terwijl het ACW - Beweging.net miljarden heeft uitstaan op plaatsen waar niemand iets van weet of komen we er nog achter?