top of page
arco bredog Swiggers
ZONDER RISICO6.jpg
ZONDER RISICO ARCO.jpg
ZONDER RISICO2.jpg
arco bedrog2.jpg
ZONDR RISICO11.jpg
ZONDER RISICO3.jpg
ZONDER RISICO5.jpg
arco bedrog1.jpg
ARCOAAND.jpg
ZONDER RISICO10.jpg
arcopar veilig.jpg
dexia geen verlies arco_bewerkt.jpg
leterme geen verlies arco.jpg
acw waarborg.jpg
acw ervven.jpg
investeren als een goede huisvader
Arcodevident1.png
Arcodevident2.png

Hoe dikwijls kan men het zeggen tegen de ARCO-spaarders dat hun belegging echt veilig is? Publiciteit gaat van veilig naar risicoloos naar kapitaalgarantie. Al de ARCO-publicaties staan er vol van en toch hebben 800.000 beleggingen voor 1,5 miljard euro aan kapitaal verloren. Omdat men zegt dat deze ARCO-aandelen risico's inhouden al staat hier overal het tegenovergestelde. Ergens zit er dan groot bedrog in het spel en het komt niet van de ARCO-belegger en -spaarder. Terwijl het ACW - Beweging.net miljarden heeft uitstaan op plaatsen waar niemand iets van weet of komen we er nog achter?

bottom of page