top of page

In de statuten van ARCOPAR staat vermeld dat de jaarlijkse AV (algemene vergadering) steeds doorgaat op de laatste donderdag van de maand juni.

Door de vereffening komt er een einde aan de JAV's, eens de vereffening voorbij is, behoort ARCOPAR tot de geschiedenis. 

Omdat er rechtszaken lopen tegen de ARCO-groep kan deze vereffening niet worden afgesloten.

Indien dat zo blijft zouden alle gedupeerden kunnen aanwezig zijn op deze AV van 2019.  Deze gaat dan door op donderdag 27 juni 2019 (is nog niet aangekondigd) meestal 15 uur. Het is noodzakelijk op voorhand kenbaar te maken dat men gaat aanwezig zijn. Deze vergadering is enkel gereserveerd voor de rekeninghouders. Eén aandeelhouder kan de volmacht geven aan één andere aandeelhouder. Andere personen worden niet toegelaten. De pers wordt op afstand gehouden. Op de website van ARCOPAR wordt de AV aangekondigd.  

Opgelet voor de aankondiging van de andere vennootschappen ARCOFIN (15-03-2019), ARCOPLUS, dat zijn andere vennootschappen waar men toe kan behoren, die hebben een eigen AV. 

Op deze site kan je volgen wanneer de AV door gaat in juni 2019.

Vul je gegevens in en stuur, via de post, deze enkele dagen op voorhand naar de groep Arcopar. Optioneel kan je versturen naar info@groeparco.be of vennoten@groeparco.be

Kan je niet aanwezig zijn vul je gegevens in en bezorg deze op de FB, iemand pikt hem op.

Je kan ook doorsturen naar vzwaat3319@yahoo.com en maria.vzwaat@yahoo.com

bottom of page