top of page

Tijdens de verkiezingscampagnes komen er regelmatig vragen naar boven over hoe te stemmen? 

Uit bepaalde frustraties of desinteresse gaan stemplichtigen liever niet stemmen of ze stemmen blanco of nog beter ze schrijven hun grieven op de stembrieven daar waar het nog gaat op 'papierstemmen'. 

Het is een vorm van protest, maar haalt dit protest ook iets uit?

Niemand ziet het protest dat iemand schrijft op de stembrief, de stemmentellers hebben daar geen boodschap aan en verwijzen de stembrief naar de ongeldige hoop. Daar sterven ze een stille dood, net zoals blanco stemmen en niet gaan stemmen. Met de geldige stemmen wordt wel degelijk rekening gehouden die bepalen het resultaat van de verkiezing.

De stemplichtige kan beter wel een geldige proteststem uitbrengen en van zich laten horen, daar wordt wel rekening mee gehouden. Dat is nu gebeurd in mei 2019. De hele politieke wereld staat verwonderd over de resultaten terwijl de bevolking het al lang aan het zeggen was, dat het zo niet verder kon. Die proteststemmen, die ook een heel bewuste keuze kunnen zijn, brengen wel verandering te weeg.  

Resultaat van de verkiezingen 26 mei 2019 over waardeloos stemgedrag; blanco, ongeldig en niet stemmen.

Voor de Europese verkiezingen van zondag stonden 8.063.053 Belgen ingeschreven op de kieslijsten, uiteindelijk brachten 7.186.677 mensen hun stem uit. Toch werden maar 6.732.157 geldige stemmen uitgebracht. Dat betekent dat er 876.376 stemgerechtigden niet kwamen opdagen en dat 454.520 mensen blanco of ongeldig stemden. Dat is ongeveer dezelfde verhouding als bij de verkiezingen in 2014. Het aantal inwoners van 2017 is 11,35 miljoen.

bron:  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190527_04432926

Hier kan je uit besluiten dat een 10% van de stemgerechtigden de waarde niet kunnen inschatten van hun stemrecht en 6,7% gaat volledig akkoord met wat de anderen stemmen en wensen daar niets aan te veranderen. 

bottom of page